ทั้งหมดเกี่ยวกับการประกันภัยการเดินทางและหมวดหมู่

การเดินทางเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเพื่อประกันการเดินทาง ธนาคารส่วนใหญ่เสนอผลิตภัณฑ์นี้เป็นประเภทของความปลอดภัยสุทธิและช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความอุ่นใจของพวกเขาในขณะที่เดินทาง

สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้การประกันการเดินทางจะรวมถึงความเสียหายทางการเงินหรือค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ โดยปกติผลิตภัณฑ์ประกันนี้แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ที่คุณควรทราบ

ประกันภัยการเดินทาง หากคุณหรือคู่ค้าเดินทางขัดจังหวะชะลอหรือยกเลิกการเดินทาง (เนื่องจากอากาศการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหนังสือเดินทางหรือวีซ่าความขัดแย้งทางธุรกิจที่ไม่คาดคิดการก่อการร้ายหรือการเกิดอุบัติเหตุต่อสนามบิน)

การท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลหรือประกันสุขภาพรายใหญ่ ช่วยให้มั่นใจได้ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ไม่สบายหรือบาดเจ็บระหว่างการเดินทาง ความแตกต่างก็คือการประกันสุขภาพการเดินทางให้ความคุ้มครองระยะสั้น (ห้าวันต่อปี) ในขณะที่การประกันสุขภาพที่มากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างหกเดือนและหนึ่งปีหรือดังนั้น ถ้าคุณอยู่ในชนบทห่างไกลหรืออยู่ในสถานที่ที่มีการ จำกัด หรือไม่เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่จำเป็นนโยบายนี้ครอบคลุมถึงการอพยพทางการแพทย์และการอพยพทางการแพทย์ การจัดส่ง

อุบัติเหตุการเสียชีวิต / การประกันภัยอุบัติเหตุทางเครื่องบิน ถ้าการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางอากาศเกิดขึ้นกรมธรรม์นี้มีไว้สำหรับผู้เอื้อประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ของผู้เอาประกันภัย

วิธีที่ดีที่สุดในการประเมินทัศนศึกษาภูมิหลังด้านสุขภาพและกิจกรรมที่คุณต้องการมีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าการประกันการเดินทางเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหรือไม่ ตัวอย่างเช่นคุณอาจพิจารณาที่จะสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายเต็มรูปแบบของการกลับบ้านได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นและคุณจำเป็นต้องตั้งค่าการเดินทางโดยไม่ได้ตั้งใจที่บ้านหรือว่าคุณจะสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่มีบุคคลในพรรคของคุณได้หรือไม่ , สภาพสุขภาพจะป่วย ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้คุณคิดออกว่าประกันของคุณมีค่าหรือไม่ หากคุณตัดสินใจที่จะรับเงินโปรดอย่าลืมอ่านภาพพิมพ์ละเอียดและขอให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารอธิบายนโยบายทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีข้อมูลครบถ้วน

คลิกที่นี่ ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยการเดินทาง

Source by sbobet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *